Zapewnij sobie lub swoim bliskim ochronę!

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dla dzieci w żłobkach, przedszkolach lub szkołach, a także dorosłych.

Oblicz składkę